Kontakt

WENTERM Sp. z o.o.

Dąbrowa 343, 32-014 Kłaj
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydz. Gosp. KRS
KRS 0000832466
REGON 385706470
NIP 6832108840
Kapitał zakładowy 100.000 PLN

Tel.: +48 661 107 769

E-mail: biuro@wenterm.pl