Budynek biurowy „FARMINA”, Kraków

– montaż wentylacji mechanicznej, (11000 m3/h)