C.H. Galena w Jaworznie , Restauracja „Kresowa chata”

– projekt i montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (5500 m3/h)
– projekt i montaż wyciągowej z okapów