Elektrociepłownia „Siekierki” w Warszawie

– klimatyzacja pomieszczeń wzbudzeń generatora, zainstalowana moc chłodnicza 160 kW