Restauracja Szara, Kraków

– projekt i montaż wentylacji mechanicznej nawiewnej (5900 m3/h)

– projekt i montaż sytemu chłodzenia 28 kW,

– montaż okapów wyciągowych wraz z odzyskiem ciepła z instalacji wywiewnej,

– modernizacja instalacji wyciągowej