Stołówka przy budynku biurowym w Rudzie Śląskiej

– projekt i montaż wentylacji mechanicznej (4200 m3/h)
– projekt i montaż klimatyzacji (28 kW)
– projekt i montaż instalacji c.o. oraz wod-kan