Wieprz Stacja Kontroli Pojazdów

– montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,41 kW
– panel solarny Bruk-Bet Solar BEP-285