Zakład produkcyjny „U Jędrusia” w Morawicy

– wentylacja pomieszczenia kompresorów
– wykorzystanie nadmiaru ciepła w pomieszczeniu do ogrzewania pozostałych pomieszczeń magazynowych